Informacja bieżąca - 10.04.2020 r.

10 Kwiecień 2020

Informacja z dnia 10 kwietnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim
• W powiecie wejherowskim łącznie jest 40 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3 osoby są hospitalizowane, a pozostałe 36 osób z uwagi na dobry stan zdrowia objęte są decyzją o izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu z osobami, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, są obejmowane kwarantanną domową.
• 1 osoba jest uznana za ozdrowieńca na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie – 909 w tym:
• liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 118,
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie w podziale na gminy:
• miasto Wejherowo - 179 osób,
• gm. Wejherowo – 142 osoby,
• m. Rumia – 140 osób,
• m. Reda – 158 osób,
• gm. Gniewino – 49 osób,
• gm. Choczewo – 30 osób,
• gm. Szemud – 63 osoby,
• gm. Linia – 28 osób,
• gm. Luzino – 54 osoby,
• gm. Łęczyce – 66 osób,
• ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 170,
• liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 2 osoby,
• otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 425 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.