Informacja bieżąca - 22.04.2020 r.

22 Kwiecień 2020

Informacja z dnia 22 kwietnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim.
• W powiecie wejherowskim zanotowano łącznie jest 49 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3 osoby są hospitalizowane, a pozostałe 34 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia objęte są decyzją o izolacji domowej, natomiast 12 osób jest uznanych  za ozdrowieńca na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie – 624 w tym:
• Liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 48.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie w podziale na gminy:
• m. Wejherowo - 140
• gm. Wejherowo – 98
• m. Rumia – 125
• m. Reda – 99
• gm. Gniewino – 26
• gm. Choczewo – 20
• gm. Szemud – 44
• gm. Linia – 19
• gm. Luzino – 27
• gm. Łęczyce – 26
• ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 139,
• liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 12 osób,
• otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 921 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.