Informacja bieżąca - 23.04.2020 r.

23 Kwiecień 2020

Informacja z dnia 23 kwietnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim.
• W powiecie wejherowskim zanotowano łącznie 49 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2 osoby są hospitalizowane, a pozostałe 32 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia objęte są decyzją o izolacji domowej, natomiast 15 osób jest uznanych za ozdrowieńca na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie – 611 w tym:
• Liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 42.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie w podziale na gminy:
• m. Wejherowo - 140
• gm. Wejherowo – 104
• m. Rumia – 120
• m. Reda – 98
• gm. Gniewino – 26
• gm. Choczewo – 19
• gm. Szemud – 39
• gm. Linia – 18
• gm. Luzino – 22
• gm. Łęczyce – 25
• ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 133,
• liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 5 osób,
• otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1021 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.