Informacja bieżąca - 25.04.2020 r.

25 Kwiecień 2020

Informacja z dnia 25 kwietnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim.
• W powiecie wejherowskim zanotowano łącznie 49 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2 osoby są hospitalizowane, a pozostałe 30 osób z uwagi na dobry stan zdrowia objęte są decyzją o izolacji domowej. 17 osób jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
• Liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 40.
• Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 130.
• Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 5 osób.
• Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1124 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS_CoV-2.
• Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia - 492.