Informacja bieżąca - 27.04.2020 r.

27 Kwiecień 2020

Informacja z dnia 27 kwietnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim.
• W powiecie wejherowskim zanotowano łącznie 86 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 21 osób hospitalizowano. 24 osoby jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
•Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora gdzie przebywa łącznie 97 osób, w tym 71 pensjonariuszy i 26 pracowników. Do chwili obecnej potwierdzono tam łącznie 40 zakażeń SARS-CoV-2, w tym 19 dotyczy pensjonariuszy, a 21 przypadków dotyczą pracowników. Na polecenie wojewody pomorskiego trwa się ewakuacja pensjonariuszy do szpitali zakaźnych.
• Liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 50.
• Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 154.
• Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 4 osoby.
• Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1213 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS_CoV-2.
• Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia - 424.