Informacja bieżąca - 28.04.2020 r

28 Kwiecień 2020

Informacja z dnia 28 kwietnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.
• W powiecie wejherowskim zanotowano łącznie 103 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2.
• 24 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora, gdzie przebywało łącznie 97 osób, w tym 71 pensjonariuszy i 26 pracowników. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 55 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 34 dotyczy pensjonariuszy, w tym 1 zgon, a 21 przypadki dotyczą pracowników. Na polecenie wojewody pomorskiego wszystkich pensjonariuszy ewakuowano do szpitali zakaźnych. Personel został poddany izolacji.
• Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 34 osoby z potwierdzonym zakażeniem, 39 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2).
• Liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 95.
• Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 146.
• Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1290 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
• Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 28.04.2020r.: w systemie EWP wpisano 2865 osób, z czego 2385 zakończyło kwarantannę, a  480 jest nadal objętych kwarantanną.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie w podziale na gminy:
• gmina i miasto Wejherowo – 228
• m. Rumia – 112
• m. Reda – 80
• gm. Gniewino – 14
• gm. Choczewo – 17
• gm. Szemud – 79
• gm. Linia – 4
• gm. Luzino – 28
• gm. Łęczyce – 13