Informacja bieżąca - 29.04.2020 r.

29 Kwiecień 2020

Informacja z dnia 29 kwietnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.
• W powiecie wejherowskim zanotowano łącznie 130 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2.
• 26 osób uznaje się za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora, gdzie przebywało łącznie 95 osób, w tym 70 pensjonariuszy i 25 pracowników. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 82 przypadki zakażeń SARS-CoV-2, z czego 62 dotyczą pensjonariuszy, w tym 1 zgon (łącznie 2 zgony), a 20 przypadków zakażeń dotyczą pracowników. Na polecenie wojewody pomorskiego wszystkich pensjonariuszy ewakuowano do szpitali zakaźnych. Personel został poddany izolacji.
• Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 60 osób z potwierdzonym zakażeniem oraz 5 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2).
• Liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 88.
• Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 146.
• Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1329 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
• Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 29.04.2020 r.: w systemie EWP wpisano 2886 osób, z czego 2400 zakończyło kwarantannę, a 486 jest nadal objętych kwarantanną.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie w podziale na gminy:
• gmina i miasto Wejherowo – 231
• m. Rumia – 112
• m. Reda – 80
• gm. Gniewino – 14
• gm. Choczewo – 17
• gm. Szemud – 71
• gm. Linia – 4
• gm. Luzino – 28
• gm. Łęczyce – 17