Informacja bieżąca - 30.04.2020 r.

30 Kwiecień 2020

Informacja z dnia 30 kwietnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2.
 • Do tej pory w sumie są 131 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
 • 30 osób są uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych. 
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora, gdzie przebywało łącznie 95 osób, w tym 70  pensjonariuszy i 25 pracowników. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 83 przypadki zakażeń SARS-CoV-2, z czego 63 dotyczą pensjonariuszy, w tym kolejne 2 zgony  (suma 4 zgony), a 20 przypadki dotyczą pracowników.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 61 osób z potwierdzonym zakażeniem, 5 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2).
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 104.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 146.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1329 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 475.

 Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:

 • Choczewo 18 osób
 • Gniewino 16 osób
 • Linia 12 osoby
 • Luzino 23
 • Łęczyce 16
 • Reda 91
 • Rumia  114 osób
 • Szemud 81 osób
 • Wejherowo miasto 114 osób
 • Wejherowo gmina 91.