Informacja bieżąca - 2.05.2020 r.

1 Maj 2020

Informacja z dnia 2 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 131 przypadków SARS-CoV-2.
 • 33 osoby są uznawane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 13.00) potwierdzono tam łącznie 84 przypadki zakażeń SARS-CoV-2, z czego 63 dotyczą pensjonariuszy, w tym kolejne 1 zgon (łącznie 7 zgonów), a 21 przypadków dotyczy pracowników.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 57 z potwierdzonym zakażeniem, 5 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2).
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 135.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 113.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1535 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 560.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 31
  Gniewino 18
  Linia 9
  Luzino 27
  Łęczyce 27
  Reda 120
  Rumia 123
  Szemud 93
  Wejherowo miasto 145
  Wejherowo gmina 92.