Informacja bieżąca - 3.05.2020 r.

3 Maj 2020

Informacja z dnia 3 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 131 przypadków SARS-CoV-2.
 • 34 osoby są uznawane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 13.00) potwierdzono tam łącznie 84 przypadki zakażeń SARS-CoV-2, z czego 63 dotyczą pensjonariuszy, w tym kolejny 1 zgon (łącznie 8 zgonów), a 21 przypadków dotyczy pracowników.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 55 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 129.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 109.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1583 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 554.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 33
  Gniewino 26
  Linia 16
  Luzino 27
  Łęczyce 24
  Reda 124
  Rumia 124
  Szemud 87
  Wejherowo miasto 123
  Wejherowo gmina 88.