Informacja bieżąca - 8.05.2020 r.

8 Maj 2020

Informacja z dnia 8 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 138 przypadków SARS-CoV-2.
 • 34 osoby są uznawane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 13 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (12 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnego w Domu Seniora).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 86 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 66 dotyczą pensjonariuszy, w tym 12 zgonów, a 20 przypadków dotyczy pracowników.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 54 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 126.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 118.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1864 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 607.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 29
  Gniewino 34
  Linia 16
  Luzino 44
  Łęczyce 30
  Reda 150
  Rumia 109
  Szemud 66
  Wejherowo miasto 139
  Wejherowo gmina 115.