Informacja bieżąca - 9.05.2020 r.

8 Maj 2020

Informacja z dnia 9 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 138 przypadków SARS-CoV-2.
 • 38 osoby są uznawane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 14 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (13 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnego w Domu Seniora).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 86 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 66 dotyczą pensjonariuszy, w tym 13 zgonów, a 20 przypadków dotyczy pracowników.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 54 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 129.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 118.
  Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2004 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 534.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 20
  Gniewino 35
  Linia 15
  Luzino 41
  Łęczyce 25
  Reda 139
  Rumia 101
  Szemud 60
  Wejherowo miasto 130
  Wejherowo gmina 97.