Informacja bieżąca - 10.05.2020 r.

8 Maj 2020

Informacja z dnia 10 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 138 przypadków SARS-CoV-2.
 • 38 osoby są uznawane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 15 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (14 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnego w Domu Seniora).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 86 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 66 dotyczą pensjonariuszy, w tym 14 zgonów, a 20 przypadków dotyczy pracowników.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 53 z potwierdzonym zakażeniem.
  Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 118.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 118.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2045 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 325.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 19
  Gniewino 35
  Linia 13
  Luzino 29
  Łęczyce 24
  Reda 63
  Rumia 72
  Szemud 42
  Wejherowo miasto 86
  Wejherowo gmina 60.