Informacja bieżąca - 14.05.2020 r.

14 Maj 2020

Informacja z dnia 14 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 139 przypadków SARS-CoV-2.
 • 51 osób w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (17 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnego w Domu Seniora).
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 52 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 36.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 114.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2291 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 361.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 15
  Gniewino 31
  Linia 7
  Luzino 31
  Łęczyce 23
  Reda 47
  Rumia 70
  Szemud 36
  Wejherowo miasto 68
  Wejherowo gmina 68.