Informacja bieżąca - 15.05.2020 r.

15 Maj 2020

Informacja z dnia 15 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 139 przypadków SARS-CoV-2.
 • 52 osoby w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (17 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnego w Domu Seniora).
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 50 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 38.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 126
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2340 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 333.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 14
  Gniewino 26
  Linia 3
  Luzino 32
  Łęczyce 22
  Reda 50
  Rumia 64
  Szemud 38
  Wejherowo miasto 54
  Wejherowo gmina 68.