Informacja bieżąca - 16.05.2020 r.

16 Maj 2020

Informacja z dnia 16 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 139 przypadków SARS-CoV-2.
 • 55 osób w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (17 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnego w Domu Seniora).
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 48 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 31.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 118
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2448 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 280.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 14
  Gniewino 16
  Linia 0
  Luzino 25
  Łęczyce 18
  Reda 47
  Rumia 47
  Szemud 32
  Wejherowo miasto 48
  Wejherowo gmina 64.