Informacja bieżąca - 17.05.2020 r.

17 Maj 2020

Informacja z dnia 18 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 143 przypadki SARS-CoV-2.
 • 60 osób w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (17 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnego w Domu Seniora).
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 46 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 23.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 110
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2648 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 224.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 13
  Gniewino 12
  Linia 3
  Luzino 19
  Łęczyce 19
  Reda 37
  Rumia 39
  Szemud 31
  Wejherowo miasto 29
  Wejherowo gmina 45.