Informacja bieżąca - 20.05.2020 r.

20 Maj 2020

Informacja z dnia 20 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 143 przypadki SARS-CoV-2.
 • 72 osoby w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 19 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (18 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnegow Domu Seniora).
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 39 z potwierdzonym zakażeniem, 1 z podejrzeniem zakażenia.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 21.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 103.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2776 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 229.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 12
  Gniewino 4
  Linia 3
  Luzino 24
  Łęczyce 14
  Reda 33
  Rumia 55
  Szemud 33
  Wejherowo miasto 31
  Wejherowo gmina 41.