Informacja bieżąca - 23.05.2020 r.

23 Maj 2020

Informacja z dnia 23 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

  • Do tej pory potwierdzono 143 przypadki SARS-CoV-2.
  • 77 osoby w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
  • Potwierdzono 19 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (18 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnegow Domu Seniora).
  • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 34 z potwierdzonym zakażeniem, 2 z podejrzeniem zakażenia.
  • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 7.
  • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 113.
  • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3080 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
  • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 222.
  • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną rządową i z decyzji PPIS łącznie 229.