Informacja bieżąca - 25.05.2020 r.

25 Maj 2020

Informacja z dnia 25 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 143 przypadki SARS-CoV-2.
 • 80 osób w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 19 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (18 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnegow Domu Seniora).
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 33 z potwierdzonym zakażeniem, 2 z podejrzeniem zakażenia.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 7.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 114.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3239 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 190.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 9
  Gniewino 2
  Linia 1
  Luzino 18
  Łęczyce 12
  Reda 23
  Rumia 50
  Szemud 27
  Wejherowo miasto 36
  Wejherowo gmina 19.