Informacja bieżąca - 27.05.2020 r.

27 Maj 2020

Informacja z dnia 27 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 143 przypadki SARS-CoV-2.
 • 83 osoby w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 21 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (20 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnegow Domu Seniora).
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 31 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 1.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 125.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3387 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 188.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 9
  Gniewino 2
  Linia 1
  Luzino 14
  Łęczyce 9
  Reda 17
  Rumia 41
  Szemud 33
  Wejherowo miasto 43
  Wejherowo gmina 20.