Informacja bieżąca - 29.05.2020 r.

29 Maj 2020

Informacja z dnia 29 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 144 przypadki SARS-CoV-2.
 • 89 osób w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 21 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (20 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnego w Domu Seniora).
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 25 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 10.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 128.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3546 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 152.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 6
  Gniewino 3
  Linia 0
  Luzino 11
  Łęczyce 9
  Reda 25
  Rumia 34
  Szemud 27
  Wejherowo miasto 32
  Wejherowo gmina 15.