Informacja bieżąca - 3.06.2020 r.

3 Czerwiec 2020

Informacja z dnia 3 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 144 przypadki SARS-CoV-2.
 • 99 osób w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 23 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 18 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 9.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 137.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3914 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 172.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 8
  Gniewino 5
  Linia 3
  Luzino 2
  Łęczyce 8
  Reda 22
  Rumia 34
  Szemud 33
  Wejherowo miasto 35
  Wejherowo gmina 22.