Informacja bieżąca - 9.06.2020 r.

9 Czerwiec 2020

Informacja z dnia 9 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 145 przypadki SARS-CoV-2.
 • 108 osób w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 24 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 11 z potwierdzonym zakażeniem.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 15.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 91.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 4147 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 167.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 6
  Gniewino 5
  Linia 3
  Luzino 14
  Łęczyce 11
  Reda 22
  Rumia 28
  Szemud 15
  Wejherowo miasto 37
  Wejherowo gmina 41.