Informacja bieżąca - 27.08.2020 r.

27 Sierpień 2020

Informacja z dnia 27 sierpnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie:

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 7 nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 306 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 150 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 20 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 128 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 129 osób w powiecie wejherowskim jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 27 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1224 osób, z czego 1015 osób zakończyło już kwarantannę, a 209 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 125 osób, a 2118 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2243 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 9217 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7391 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 27.08.2020r.: w systemie EWP wpisano 8177 osób, z czego 7707 zakończyło kwarantannę, a  470 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 679 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 27.08.2020 na godz. 10.30:

·         Choczewo 4 osoby

·         Gniewino 57 osób

·         Linia 23 osoby

·         Luzino 38 osób

·         Łęczyce 25 osób

·         Reda 94 osób

·         Rumia  162 osób

·         Szemud 84 osoby

·         Wejherowo miasto 104 osoby

·         Wejherowo gmina 88 osób