Informacja bieżąca -28.08.2020 r.

28 Sierpień 2020

Informacja z dnia 28 sierpnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie:


·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 9 nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 315 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 155 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 20 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 134 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 133 osób w powiecie wejherowskim jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 27 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1318 osób, z czego 1015 osób zakończyło już kwarantannę, a 303 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 88 osób, a 2169 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2243 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 9509 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7527 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 28.08.2020r.: w systemie EWP wpisano 8218 osób, z czego 7872 zakończyło kwarantannę, a  346 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 649 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 28.08.2020 na godz. 10.30:

·         Choczewo - nie ma osób w kwarantannie

·         Gniewino 44 osoby

·         Linia 21 osób

·         Luzino 40 osób

·         Łęczyce 25 osób

·         Reda 94 osoby

·         Rumia  155 osób

·         Szemud 84 osoby

·         Wejherowo miasto 99 osób

·         Wejherowo gmina 93 osoby

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Choczewo 1 osoba

·           Gniewino 6 osób

·           Linia 3 osoby

·           Luzino 8 osób

·           Łęczyce 1 osoba

·           Reda 22 osoby

·           Rumia  27 osób

·           Szemud 16 osób

·           Wejherowo miasto 25 osób

·           Wejherowo gmina 25 osób

      Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:

- ognisko rodzinne w gm. Reda – 7 osób

- ognisko związane z weselem w pow. Kartuskim – 5 osób

- ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 16 osób

- ognisko związane ze sklepem optycznym – 2 osoby

- ognisko związane z obozem dla dzieci – 2 osoby

- ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 9 osób

-  ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 7 osób

- ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 21 osób