Nowy rok szkolny

31 Sierpień 2020

Nowy rok szkolny zgodnie z harmonogramem

W dniu dzisiejszym odbyła się narada Starosty Wejherowskiego z dyrektorami szkół dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego.
Spotkanie zostało poprzedzone posiedzeniem Powiatowego Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-19 na terenie powiatu wejherowskiego.
Podczas narady jednoznacznie potwierdzono rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
Nauka odbywać się będzie stacjonarnie, a w przypadku wzrostu zachorowań, z dopuszczeniem nauczania hybrydowego.
We wszystkich placówkach wprowadzono odpowiednie regulaminy i procedury bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego.