Informacja bieżąca - 3.09.2020r.

3 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 03 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 5 nowych  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 343 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 146 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 16 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 128 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 197 osoby w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1374 osoby, z czego 1140 osób zakończyło już kwarantannę, a 234 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 160 osób, a 2186 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2346 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10313 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7855 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 03.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8662 osoby, z czego 8507 zakończyło kwarantannę, a  155 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 389 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 03.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – nie ma osób w kwarantannie

·            Gniewino 10 osób

·            Linia 9 osób

·            Luzino 23 osoby

·            Łęczyce 9 osób

·            Reda 36 osób

·            Rumia  97 osób

·            Szemud 73 osoby

·            Wejherowo miasto 74 osoby

·            Wejherowo gmina 58 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Choczewo 1 osoba

·           Gniewino 10 osób

·           Linia 4 osoby

·           Luzino 8 osób

·           Łęczyce 1 osoba

·           Reda 8 osób

·           Rumia  25 osób

·           Szemud 20 osób

·           Wejherowo miasto 23 osoby

·           Wejherowo gmina 28 osób

 

·         Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:

·           ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 13 osób

·           ognisko związane ze sklepem optycznym – 1 osoby

·           ognisko związane z obozem dla dzieci – 1 osoby

·           ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 10 osób

·           ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 6 osób

·           ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 21 osób