Informacja bieżąca - 4.09.2020r.

4 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 04 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 2 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 345 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 121 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 17 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 102 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 196 osoby w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1377 osoby, z czego 1289 osób zakończyło już kwarantannę, a 88 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 154 osób, a 2192 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2346 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10448 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7918 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 04.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8728 osoby, z czego 8527 zakończyło kwarantannę, a  201 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 289 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 04.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – nie ma osób w kwarantannie

·            Gniewino 6 osób

·            Linia 5 osób

·            Luzino 18 osób

·            Łęczyce 10 osób

·            Reda 29 osób

·            Rumia 66 osób

·            Szemud 63 osoby

·            Wejherowo miasto 46 osób

·            Wejherowo gmina 46 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 8 osób

·           Linia 3 osoby

·           Luzino 5 osób

·           Reda 5 osób

·           Rumia  20 osób

·           Szemud 19 osób

·           Wejherowo miasto 19 osób

·           Wejherowo gmina 23 osób

 

·         Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:

·           ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 4 osoby

·           ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 9 osób

·           ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 3 osoby

·           ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 19 osób