Informacja bieżąca - 07.09.2020 r.

7 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 07 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 6 nowych  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 351potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 94 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 18 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 74 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 229 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1413 osoby, z czego 1305 osób zakończyło już kwarantannę, a 108 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 67 osób, a 2270 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2337 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10619 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8058 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 07.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8950 osoby, z czego 8671 zakończyło kwarantannę, a  279 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 387 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 07.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – nie ma osób w kwarantannie

·            Gniewino 17 osób

·            Linia 2 osoby

·            Luzino 26 osób

·            Łęczyce 8 osób

·            Reda 37 osób

·            Rumia 92 osoby

·            Szemud 64 osoby

·            Wejherowo miasto 71 osoby

·            Wejherowo gmina 70 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 5 osób

·           Linia 3 osoby

·           Luzino 4 osoby

·           Reda 2 osoby

·           Rumia  16 osób

·           Szemud 12 osób

·           Wejherowo miasto 17 osób

·           Wejherowo gmina 15 osób

 

·         Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:

·           ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 1 osoba