Informacja bieżąca - 08.09.2020 r.

8 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 08  września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 8 nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 359 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 102 aktywnych przypadków  Sars-CoV-2, z czego 17 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 83 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 229 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1421  osoby, z czego 1305 osób zakończyło już kwarantannę, a 117 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym –71 osób, a 2274 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2345 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10740 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8124 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia 352 osoby– stan na dzień 08.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9143 osoby, z czego 8791 zakończyło kwarantannę, a  jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 469 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 08.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – nie ma osób w kwarantannie

·            Gniewino 13 osób

·            Linia 1 osoba

·            Luzino 25 osób

·            Łęczyce 2 osoby

·            Reda 45 osób

·            Rumia 135 osób

·            Szemud 65 osób

·            Wejherowo miasto 114 osób

·            Wejherowo gmina 69 osób

            Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 5 osób

·           Linia 3 osoby

·           Luzino 4 osoby

·           Reda 2 osoby

·           Rumia  17 osób

·           Szemud 15 osób

·           Wejherowo miasto 19 osób

·           Wejherowo gmina 18 osób.