Informacja bieżąca - 09.09.2020 r.

9 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 09  września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 2 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 361 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 84 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 19 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 63 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 249 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1469 osoby, z czego 1311 osób zakończyło już kwarantannę, a 158 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 74 osób, a 2287 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2361 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10890 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8190 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 09.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9236 osoby, z czego 8834 zakończyło kwarantannę, a  402 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 560  osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 09.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – nie ma osób w kwarantannie

·            Gniewino 17 osób

·            Linia 1 osoba

·            Luzino 29 osób

·            Łęczyce 2 osoby

·            Reda 49 osób

·            Rumia 173 osoby

·            Szemud 70 osób

·            Wejherowo miasto 154 osoby

·            Wejherowo gmina 68 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 4 osoby

·           Linia 2 osoby

·           Luzino 3 osoby

·           Reda 1 osoba

·           Rumia  16 osób

·           Szemud 11 osób

·           Wejherowo miasto 15 osób

·           Wejherowo gmina 11 osób