Informacja bieżąca - 11.09.2020 r.

11 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 11 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 4 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 369 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 88 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 18 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 68 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 251 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1509 osób, z czego 1311 osób zakończyło już kwarantannę, a 198 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 61 osób, a 2314 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2375 osoby).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 110109 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8339 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 11.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9550 osób, z czego  9154 zakończyło kwarantannę, a  396 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 594  osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 11.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – nie ma osób w kwarantannie

·            Gniewino 19 osób

·            Linia 2 osoby

·            Luzino 23 osoby

·            Łęczyce 2 osoby

·            Reda 52 osoby

·            Rumia 209 osób

·            Szemud 69 osób

·            Wejherowo miasto 154 osób

·            Wejherowo gmina 64 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 4 osoby

·           Linia 2 osoby

·           Luzino 3 osoby

·           Reda 1 osoba

·           Rumia  20 osób

·           Szemud 13 osób

·           Wejherowo miasto 17 osób

·           Wejherowo gmina 10 osób