Informacja bieżąca - 14.09.2020 r.

14 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 14 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 15 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 384 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 74 aktywne przypadki Sars-CoV-2, z czego 20 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 53 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 282 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1589 osób, z czego 1325 osób zakończyło już kwarantannę, a  261 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 53 osób, a 2334 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2387 osoby).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11211 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8428 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 14.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9612 osób, z czego  9458 zakończyło kwarantannę, a  154 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 415 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 14.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – 2 osoby

·            Gniewino 19 osób

·            Linia 3 osoby

·            Luzino 25 osób

·            Łęczyce 2 osoby

·            Reda 46 osób

·            Rumia 117 osób

·            Szemud 56 osób

·            Wejherowo miasto 75 osób

·            Wejherowo gmina 70 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 3 osoby

·           Luzino 3 osoby

·           Reda 1 osoba

·           Rumia 20 osób

·           Szemud 7 osób

·           Wejherowo miasto 17 osoby

·           Wejherowo gmina 2 osoby