Informacja bieżąca - 15.09.2020 r.

15 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 15 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 6 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 390 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 80 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 22 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 57 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
 w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 282 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1591 osób, z czego 1328 osób zakończyło już kwarantannę, a  263 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 57 osób, a 2341 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2398 osoby).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11292 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8466 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 15.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9835 osób, z czego  9611 zakończyło kwarantannę, a  224 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 487 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 15.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – 3 osoby

·            Gniewino 16 osób

·            Linia 3 osoby

·            Luzino 38 osób

·            Łęczyce 2 osoby

·            Reda 85 osób

·            Rumia 128 osób

·            Szemud 53 osoby

·            Wejherowo miasto 80 osób

·            Wejherowo gmina 79 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 3 osoby

·           Luzino 3 osoby

·           Reda 1 osoba

·           Rumia 20 osób

·           Szemud 8 osób

·           Wejherowo miasto 19 osoby

·           Wejherowo gmina 3 osoby