Informacja bieżąca - 17.09.2020 r.

17 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 17 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 8 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 407 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 95 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 21 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 73 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba  w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1711 osób, z czego 1329 osób zakończyło już kwarantannę, a  382 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 63 osoby, a 2342 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2405 osoby).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11403 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8539 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 17.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 10165 osób, z czego  9753 zakończyło kwarantannę, a  412 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 794 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 17.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – 7 osób

·            Gniewino 32 osoby

·            Linia 6 osób

·            Luzino 84 osoby

·            Łęczyce 13 osób

·            Reda 125 osób

·            Rumia 148 osób

·            Szemud 73 osoby

·            Wejherowo miasto 128 osób

·            Wejherowo gmina 178 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 4 osoby

·           Luzino 4 osoby

·           Reda 5 osoba

·           Rumia 25 osób

·           Szemud 10 osób

·           Wejherowo miasto 23 osoby

·           Wejherowo gmina 2 osoby

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

       Na terenie powiatu wejherowskiego  od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w 4  szkołach podstawowych tj.  w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumii, Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie, Szkole Podstawowej  w Gowinie, Szkole Podstawowej w Luzinie oraz w 1 szkole ponadpodstawowej tj. w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie.

       Potwierdzone przypadki zakażenia wirusem dotyczyły  uczniów w  4  placówkach oraz pracowników szkoły w 1  placówce.  W sumie dotyczyło to 4 uczniów i 2 pracowników szkoły. W przypadku stwierdzenia zakażenia wśród uczniów objęliśmy kwarantanną osoby z bliskiej styczności tj. uczniów klasy do której uczęszczał zakażony uczeń oraz nauczycieli uczących w tej klasie.  Kwarantanną objęto w sumie 4 klasy w 4 placówkach, w 1 placówce kwarantanną i izolacją objęto 7 osób z personelu pomocniczego.  

Łącznie od początku roku szkolnego 7  osób objęto izolacją domową,  a  399 osób objęto kwarantanną, wliczając w to uczniów i nauczycieli  z placówek spoza powiatu wejherowskiego. Na chwilę obecną w kwarantannie i izolacji przebywa 21 nauczycieli, 187 uczniów i 12 pracowników administracyjno – gospodarczych.

       W 3 szkołach na wniosek dyrektorów wydano pozytywną opinie sanitarną na zdalne nauczanie w 3 kasach objętych kwarantanna. Dodatkowo dla Powiatowego Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, wyrażono zgodę na zdalne nauczanie w klasie,  gdzie uczeń i wychowawca manifestowali objawy górnych dróg oddechowych i byli powiązani epidemiologicznie z dodatnim przypadkiem spoza szkoły.