Informacja bieżąca - 18.09.2020 r.

21 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 18 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 6 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 413 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 101  aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 25 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 75 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
 w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1743 osób, z czego 1364 osób zakończyło już kwarantannę, a  379 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 63 osoby, a 2342 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2405 osoby).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11473 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8597 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 18.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 10284 osób, z czego  9856 zakończyło kwarantannę, a  428 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 807 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 18.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – 11 osób

·            Gniewino 32 osoby

·            Linia 7 osób

·            Luzino 71 osób

·            Łęczyce 15 osób

·            Reda 128 osób

·            Rumia 150 osób

·            Szemud 78 osób

·            Wejherowo miasto 128 osób

·            Wejherowo gmina 178 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 4 osoby

·           Luzino 6 osób

·           Łęczyce 1

·           Reda 5 osoba

·           Rumia 24 osób

·           Szemud 10 osób

·           Wejherowo miasto 23 osoby

·           Wejherowo gmina 2 osoby