Jak korzystać z aplikacji KWARANTANNA DOMOWA??

21 Wrzesień 2020

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jak aktywować aplikację?
Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Czym jest aplikacja „Kwarantanna domowa”?

Kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia i usprawnia odbycie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny w warunkach domowych. Korzystanie z aplikacji jest Ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do poddania się kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Dzięki aplikacji potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny i miejsce swojego pobytu, sprawnie skontaktujesz się ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad osobami w kwarantannie, zgłosisz do lokalnego ośrodka pomocy społecznej swoje najpilniejsze potrzeby i masz szybki dostęp do sprawdzonych informacji dotyczących aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem. Wszystkie informacje dot. działania aplikacji znajdziesz w jej Regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Czemu powinienem korzystać z aplikacji?

Jeśli musisz odbyć kwarantannę domową, korzystanie z aplikacji jest Twoim obowiązkiem prawnym. Podstawa prawna: art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Co mi grozi, jeżeli nie będę korzystał z aplikacji?

Osoby podlegające kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji „Kwarantanna domowa” mogą zostać ukarane karą grzywny. Osoby, które niezgodnie ze stanem faktycznym oświadczyły, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania, mogą ponieść odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

 

Od kiedy muszę korzystać z aplikacji? Obowiązek zainstalowania aplikacji powstaje, gdy otrzymasz SMS-a zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Ten SMS oznacza, że Twoje dane są już w systemie i możesz aktywować aplikację. Aplikację aktywuj po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

 

Więcej na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa oraz http://www.wejherowo.policja.gov.pl/m16/informacje/wiadomosci/93346,Przypominamy-o-obowiazku-korzystania-z-aplikacji-Kwarantanna-domowa-dla-osob-obj.html.