Informacja bieżąca - 23.09.2020 r.

25 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 23 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 6 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 459 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 153 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 31 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 121 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
 w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 170 osoby, a 2366 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2536 osoby).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11683 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8780 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 23.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie 14269 osób

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie  2037 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 23.09.2020 na godz 15.30:

·            Choczewo – 20 osób

·            Gniewino 11 osób

·            Linia 111 osób

·            Luzino 238 osób

·            Łęczyce 20 osób

·            Reda 194 osób

·            Rumia 520 osób

·            Szemud 86 osób

·            Wejherowo miasto 297 osób

·            Wejherowo gmina 529 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 4 osoby

·           Luzino 14 osób

·           Łęczyce 1

·           Reda  20 osób

·           Rumia 33 osób

·           Szemud 11 osób

·           Wejherowo miasto 27 osoby

·           Wejherowo gmina 11 osoby