Informacja bieżąca - 25.09.2020 r.

28 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 25 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 10 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 495 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 144 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 30 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 113 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej, a 1 osoba przebywa
 w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 321 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 30 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 187 osób, a 2409 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2596 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11923 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9016 ujemnych wyników.

·         liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 25.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  15111 osób

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1772 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 25.09.2020 na godz 18.30:

·            Choczewo 12 osób

·            Gniewino 28 osób

·            Linia 131 osób

·            Luzino 94 osób

·            Łęczyce 28 osób

·            Reda 169 osób

·            Rumia 439 osób

·            Szemud 107 osób

·            Wejherowo miasto 343 osób

·            Wejherowo gmina 421 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Luzino 9

·           Łęczyce 1

·           Reda  18

·           Rumia 15

·           Szemud 7

·           Wejherowo miasto 27

·           Wejherowo gmina 13.