Informacja bieżąca - 26-28.09.2020 r.

28 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 28 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 36 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 531 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 179 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 37 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 141 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej, a 1 osoba przebywa
 w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 321 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 918 osób, a 2409 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 3327 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 12214 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9214 ujemnych wyników.

·         liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 28.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  15421 osób

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1162 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 28.09.2020 na godz 12.30:

·            Choczewo 12 osób

·            Gniewino 18 osób

·            Linia 63 osoby

·            Luzino 70 osób

·            Łęczyce 36 osób

·            Reda 161 osób

·            Rumia 225 osób

·            Szemud 135 osób

·            Wejherowo miasto 245 osób

·            Wejherowo gmina 197 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewinie 1 osoba

·           Luzino 14 osób

·           Łęczyce 1osoba

·           Reda  24 osoby

·           Rumia 29 osób

·           Szemud 10 osób

·           Wejherowo miasto 35 osoby

·           Wejherowo gmina 27 osoby

 

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego  od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  18 placówkach oświatowo wychowawczych są to:

·         3 przedszkola

·         10 szkół podstawowych

·         5 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 64 nauczycieli, 234  uczniów i 2 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

           Na  wniosek dyrektorów w dla 6 szkół wydano pozytywną opinie sanitarną na zdalne                     

           nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym są to:

·         Szkoła Podstawowa nr 9  Wejherowo - zdalne nauczanie dla klas od IV do VIII
 do 28 września 2020r.

·         Powiatowy Zespół Szkół  w Redzie - zdalne nauczenie dla 5 oddziałów do 28 września 2020r.

·         Powiatowy Zespół Szkól nr 1 w Wejherowie - zdalne nauczanie dla całej szkoły
      do 28 września 2020r.

·         Szkoła  Podstawowa w Niepoczołowicach - zdalne nauczenie dla 2 oddziałów  do 28 września 2020r.

·         Szkoła Podstwoiwa w Bojanie - zdalne nauczenie dla całej szkoły do 02 października 2020r.

·         Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - zdalne nauczenie dla 3 oddziałów: 2 oddziały do zdalne nauczenie do 28 września 2020r i 1 oddział zdalne nauczenie do 01 października 2020r.