Informacja bieżąca - 29.09.2020 r.

29 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 29 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim:

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 17 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 548 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 196 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 40 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 155 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej, a 1 osoba przebywa
 w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 321 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 166 osób, a  3161 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 3327 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 12365 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9330 ujemnych wyników.

·         liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 28.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  16104 osób

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1143 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 29.09.2020 na godz 15.30:

·            Choczewo 5 osób

·            Gniewino 1 osoba

·            Linia 11 osób

·            Luzino 152 osoby

·            Łęczyce 20 osób

·            Reda 126 osób

·            Rumia 187 osób

·            Szemud 427 osób

·            Wejherowo miasto 131 osób

·            Wejherowo gmina 83 osoby

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 1 osoba

·           Luzino 17 osób

·           Łęczyce 1osoba

·           Reda  24 osoby

·           Rumia 37 osób

·           Szemud 10 osób

·           Wejherowo miasto 35 osoby

·           Wejherowo gmina 30 osoby

 

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego  od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  19 placówkach oświatowo wychowawczych są to:

·         3 przedszkola

·         11 szkół podstawowych

·         5 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 45 nauczycieli, 202  uczniów i 2 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

           Na  wniosek dyrektorów w dla 3 szkół wydano pozytywną opinie sanitarną na zdalne                    

           nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym są to:

·         Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla całej szkoły do 02 października 2020r.

·         Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - zdalne nauczenie dla 1 oddziału do 01 października 2020r.

·         Szkoła Podstawowa w Kielnie zdalne nauczanie dla 1 oddziału do 2 października 2020 r.