Informacja bieżąca - 01.10.2020 r.

2 Październik 2020

Informacja z dnia 01 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 12 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 576 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 214 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 40 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 174 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 331 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 501 osób, a  3268 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 3769 osób).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 12623 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9530 ujemnych wyników.

·         liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 01.010.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  16999 osób

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1776 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 01.10.2020 na godz 15.30:

·            Choczewo 6 osób

·            Gniewino 3 osoby

·            Linia 14 osób

·            Luzino 182 osoby

·            Łęczyce 37 osoby

·            Reda 139 osób

·            Rumia 249 osób

·            Szemud 726 osób

·            Wejherowo miasto 165 osoby

·            Wejherowo gmina 255 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 1 osoba

·           Luzino 18 osób

·           Łęczyce 3osoby

·           Reda  24 osoby

·           Rumia 37 osób

·           Szemud 16 osób

·           Wejherowo miasto 44 osoby

·           Wejherowo gmina 31 osoby

 

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego  od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  20 placówkach oświatowo wychowawczych są to:

·         3 przedszkola

·         12 szkół podstawowych

·         5 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 50 nauczycieli, 387 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

           Na  wniosek dyrektorów w dla 4 szkół wydano pozytywną opinie sanitarną na zdalne                    

           nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym są to:

·         .Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla całej szkoły do 02 października 2020r.

·         Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - zdalne nauczenie dla 1 oddziału do dnia 01 października 2020r.

·         Szkoła Podstawowa w Kielnie - zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 02 października 2020r.

·         Szkoła Podstawowa w Orlu - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 05 października 2020r.