Informacja bieżąca - 05.10.2020 r.

5 Październik 2020

Informacja z dnia 05 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono 28 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·  W sumie od początku epidemii jest 651 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 290 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 43 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 246 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie 331 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.

·  Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·  Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 585 osób, a  3470 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4055 osób).

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 13179 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9888 ujemnych wyników.

·  liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 05.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  17784 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1138 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 05.10.2020 na godz 15.30:

·            Choczewo 7 osób

·            Gniewino 16 osób

·            Linia 9 osób

·            Luzino 84 osoby

·            Łęczyce 54 osoby

·            Reda 185 osób

·            Rumia 208 osób

·            Szemud 209 osób

·            Wejherowo miasto 145 osób

·            Wejherowo gmina 221 osób

 

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  22 placówkach oświatowo wychowawczych, w tym:

·         3 przedszkola

·         14 szkół podstawowych

·         5 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 30 nauczycieli, 232 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

·         Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 05 października 2020r.

·         Szkoła Podstawowa w Orlu - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 05 października 2020r.

·         Przywitana Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 09 października

·         Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 09 października

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo:

4 zakażonych pensjonariuszy w tym 2 jest w szpitalu (ze 128 przebywających w ośrodku), 8 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 1 zamieszkała w pow. Kartuskim.