Informacja bieżąca - 06.10.2020 r.

7 Październik 2020

Informacja z dnia 06 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono 4 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·  W sumie od początku epidemii jest 655 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 292 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 42 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 250 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie 331 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.

·  Łącznie potwierdzono 32 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·  Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 34 osób, a  4544 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4578 osób).

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 13286 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9971 ujemnych wyników.

·  liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 06.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  18264 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1223 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 06.10.2020 na godz 15.30:

·            Choczewo 9 osób

·            Gniewino 16 osób

·            Linia 16 osób

·            Luzino 79 osób

·            Łęczyce 41 osób

·            Reda 239 osób

·            Rumia 213 osób

·            Szemud 266 osób

·            Wejherowo miasto 136 osób

·            Wejherowo gmina 208 osób

Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·         Choczewo 1 osoba

·         Gniewino 4 osoby

·         Linia 1 osoba

·         Luzino 22 osoby

·         Łęczyce 6 osób

·         Reda  37 osób

·         Rumia 52 osoby

·         Szemud 34 osoby

·         Wejherowo miasto 53 osoby

·         Wejherowo gmina 40 osób

 

 

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  24 placówkach oświatowo wychowawczych, w tym:

·        4 przedszkola

·        15 szkół podstawowych

·        5 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 35 nauczycieli, 265 uczniów i 12 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

·        Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi  - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 09 października 2020r.

·        Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 09 października 2020r.

·        Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 09 października

·        Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 09 października

·        Przedszkole Samorządowe w Bolszewie - zdalne nauczenie dla jednego oddziału przedszkolnego do 09 października

·         

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo:

7 zakażonych pensjonariuszy w tym 2 jest w szpitalu (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.