Informacja bieżąca - 07.10.2020 r.

7 Październik 2020

Informacja z dnia 07 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono 5 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 660 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 273 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 44 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 228 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie 354 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.

·  Potwierdzono 1 zgon pensjonariusza Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie.

·   Łącznie potwierdzono 33 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.

·  Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 437 osób, a  4544 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4981 osób).

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 13389 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10065 ujemnych wyników.

·  liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 07.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  18499 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1067 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 07.10.2020 na godz 15.30:

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  26 placówkach oświatowo wychowawczych, w tym:

·        4 przedszkola

·        16 szkół podstawowych

·        6 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 58 nauczycieli, 271 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

·        Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi  - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 09 października 2020r.

·        Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 09 października 2020r.

·        Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 09 października 2020r.

·        Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 09 października 2020r.

·        Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 12 października 2020r.

·        Przedszkole Samorządowe w Bolszewie - zdalne nauczenie dla jednego oddziału przedszkolnego do 09 października 2020r.

·        Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 12 października 2020r.

 

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo:

9 zakażonych pensjonariuszy w tym  5  jest w szpitalu (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.