Informacja bieżąca - 12.10.2020 r.

12 Październik 2020

Informacja z dnia 12 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono 12 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 839 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 389 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 51 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 337 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie 410 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.

·  Potwierdzono w sumie 5 zgonów pensjonariuszy Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie.

·   Łącznie potwierdzono 40 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·  Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 117 osób, a  4624 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4741 osób).

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 14567 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10626 ujemnych wyników.

·  liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 12.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  20463 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1752 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 12.10.2020:

·  Choczewo – 17

·  Gniewino – 154

·  Linia – 114

·  Luzino – 119

·  Łęczyce – 64

·  Reda – 291

·  Rumia – 253

·  Szemud – 248

·  Wejherowo miasto – 262

·  Wejherowo gmina – 230

·  Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 415 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 12.10.2020:

·  Choczewo – 4

·  Gniewino – 10

·  Linia – 13

·  Luzino – 30

·  Łęczyce – 15

·  Reda – 52

·  Rumia – 73

·  Szemud – 108

·  Wejherowo miasto – 65

·  Wejherowo gmina - 45

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  34 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

·        1 żłobek

·        5 przedszkoli

·        20 szkół podstawowych

·        8 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 75 nauczycieli, 382 uczniów i 6 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

·        Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 4 oddziałów do 12 października 2020r.

·        Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 12 października 2020r.

·        Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 6 oddziałów do dnia 12 października 2020r. i dla 12 dzieci do dnia 16.10.2020r.

·        Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kostkowie - zdalne nauczanie dla 5 oddziałów do dnia 12 października 2020r.

·        Szkoła Podstwoiwa w Gowinie – zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 16 października 2020

·        Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie – zdalne nauczanie dla 4 oddziałów do dnia 16. października 2020

 

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo

88 zakażonych pensjonariuszy, w tym 10 jest w szpitalu, a 5 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.