Informacja bieżąca - 14.10.2020 r.

15 Październik 2020

Informacja z dnia 14 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono 18 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 908 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 453 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 50 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, pozostałe osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie 410 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.

·  Od poprzedniego raportu potwierdzono kolejnych 5 zgonów pensjonariuszy Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie w sumie 10 zgonów

·   Łącznie potwierdzono 45 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·  Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 2 osoby, a  4739 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4741 osób).

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 14910 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10862 ujemnych wyników.

·  liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 14.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  21485 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1856 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 14.10.2020:

·  Choczewo – 26

·  Gniewino – 106

·  Linia – 128

·  Luzino – 121

·  Łęczyce – 72

·  Reda – 189

·  Rumia – 276

·  Szemud – 254

·  Wejherowo miasto – 339

·  Wejherowo gmina – 346

·  Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 472 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 14.10.2020:

·  Choczewo – 6

·  Gniewino – 16

·  Linia – 18

·  Luzino – 29

·  Łęczyce – 15

·  Reda – 54

·  Rumia – 87

·  Szemud – 111

·  Wejherowo miasto – 82

·  Wejherowo gmina - 54

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w 37 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

·        1 żłobek

·        5 przedszkoli

·        23 szkoły podstawowe

·        8 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 88 nauczycieli, 472 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

·        Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 12 dzieci do dnia 16.10.2020r..

·        Szkoła Podstwoiwa w Gowinie – zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 16 października 2020

·        Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie – zdalne nauczanie dla całej szkoły 17 października 2020

·        Szkoła Podstawowa w Linii – zdalne nauczanie dla całej szkoły do dnia 19 października 2020r.

 

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo

88 zakażonych pensjonariuszy, w tym 10 jest w szpitalu, a 10 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

 

Informacja o ognisku zakażeń: Domu Opieki Społecznej w Wejherowie

7 zakażonych pensjonariusz oraz 3 osoby zakażone wśród personelu.