Informacja bieżąca - 15.10.2020 r.

16 Październik 2020

Informacja z dnia 15 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono 26 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 934 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 415 aktywnych przypadków Sars-CoV-2  z czego 49 osób jest hospitalizowanych, 1 osoba przebywa w izolatorium, pozostałe osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie 472 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.

·  Od poprzedniego raportu potwierdzono kolejne dwa 2 zgonów łącznie potwierdzono 47 zgonów .

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 15075  badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

·   Łączna liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – systemie EWP wpisano  łącznie  22003 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 2102 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 15.10.2020:

·  Choczewo – 29

·  Gniewino – 164

·  Linia – 150

·  Luzino – 168

·  Łęczyce – 70

·  Reda – 213

·  Rumia – 305

·  Szemud – 224

·  Wejherowo miasto – 367

·  Wejherowo gmina – 412

·  Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 504 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 15.10.2020:

·  Choczewo – 4

·  Gniewino – 16

·  Linia – 23

·  Luzino – 37

·  Łęczyce – 14

·  Reda – 55

·  Rumia – 89

·  Szemud – 110

·  Wejherowo miasto – 99

·  Wejherowo gmina - 57

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w 37 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

·        1 żłobek

·        5 przedszkoli

·        23 szkoły podstawowe

·        8 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 77 nauczycieli, 598 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

·        Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 12 dzieci do dnia 16.10.2020r..

·        Szkoła Podstwoiwa w Gowinie – zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 16 października 2020

·        Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie – zdalne nauczanie dla całej szkoły 17 października 2020

·        Szkoła Podstawowa w Linii – zdalne nauczanie dla całej szkoły do dnia 19 października 2020r.

 

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo

88 zakażonych pensjonariuszy, w tym 10 jest w szpitalu, a 12 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

 

            Informacja o ognisku zakażeń: Domu Opieki Społecznej w Wejherowie

7 zakażonych pensjonariusz oraz 4 osoby zakażone wśród personelu.