Informacja bieżąca - 20.10.2020 r.

20 Październik 2020

Informacja z dnia 20 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono 64 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 1155 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 633 aktywnych przypadków Sars-CoV-2  z czego 61 osób jest hospitalizowanych, 1 osoba przebywa w izolatorium, pozostałe osoby
z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie 472 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.

·  Łącznie potwierdzono 50 zgonów .

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 16087 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

·   Łączna liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – systemie EWP wpisano  łącznie 23735 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1740 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 20.10.2020:

·  Choczewo – 11

·  Gniewino – 64

·  Linia – 69

·  Luzino – 196

·  Łęczyce – 80

·  Reda – 205

·  Rumia – 342

·  Szemud – 168

·  Wejherowo miasto – 323

·  Wejherowo gmina – 282

·  Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 549 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 19.10.2020.

·  Choczewo – 4

·  Gniewino – 18

·  Linia – 34

·  Luzino – 50

·  Łęczyce – 13

·  Reda – 63

·  Rumia – 118

·  Szemud – 65

·  Wejherowo miasto – 117

·  Wejherowo gmina – 67

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w 43 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

·        1 żłobek

·        6 przedszkoli

·        28 szkoły podstawowe

·        8 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 64 nauczycieli, 2274 uczniów i 4 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

·        Szkoła Podstawowa w Linii – zdalne nauczanie dla klas IV-VIII całej szkoły do dnia 23
października 2020r.

·        Szkoła Podstawowa w Kębłowie– zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 23 października 2020r.

·        Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie zdalne nauczanie dla 6 oddziałów do dnia 23października 2020r.

Informacja o ognisku zakażeń w Domu Opieki w Koleczkowo

77 zakażonych pensjonariuszy, w tym 8 jest w szpitalu, a 13 zmarło, (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

Informacja o ognisku zakażeń: Domu Opieki w Wejherowie

25 zakażonych pensjonariusz oraz 10 osób zakażone wśród personelu.

Informacja o ognisku zakażeń: Domu Opieki w Rumi

11 zakażonych pensjonariusz oraz  6 osób zakażone wśród personelu.